ทำความรู้จักกับธุรกิจ “บริการ” พร้อมวิธีที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจอีกหนึ่งประเภทที่หลาย ๆ คนเลือกลงทุน และ ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่มีอยู่มากมายหลากหลายธุรกิจ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ถือได้ว่าสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการหาย ๆ คนเป็นอย่างมาก จนทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่หลาย ๆ ราย อยากวางแผนในการทำธุรกิจประเภทนี้อยู่ ซึ่งวันนี้เราจะพาไป ทำความรู้จักกับธุรกิจ “บริการ” และวิธีดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ว่าแต่ธุรกิจบริการจะคืออะไร ต้องวางแผนในการทำการตลาดอย่างไร และ ต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

ทำความรู้จักกับธุรกิจ “บริการ” พร้อมวิธีที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ทำความรู้จักกับธุรกิจ “บริการ”

ธุรกิจคืออะไร?

ธุรกิจ หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้า และบริการ โดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการประโยชน์หรือ กำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้น ธุรกิจ คือกระบวนการของธุรกิจที่ ประกอบไปด้วยการผลิตสินค้า หรือ การให้บริการตามความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า โดยได้รับกำไรเป็นผลตอบแทน

ธุรกิจ เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้า และบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วนมาก มีเอกชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไร หรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ให้จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอัน แต่เป็นธุรกิจที่จะมอบประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นการตอบสนองทางด้านความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อมีลูกค้ามาติดต่อขอใช้บริการ เช่น ธุรกิจให้บริการด้านความสวยความงาม ธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา ธุรกิจให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ธุรกิจการให้บริการด้านการเงินการธนาคาร เป็นต้น อย่างเช่นถ้าลูกค้ามาเข้ารับบริการด้านความสวยความงาม สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าจะได้รับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อลูกค้าได้มาติดต่อขอรับบริการ จนกระทั่งกระบวนการการให้การดูและด้านความสวยงามตามที่ลูกค้าต้องการได้เสร็จสิ้น ซึ่งหากการให้บริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจในการให้บริการนั้น ๆ และยินดีที่จะกลับมาใช้บริการอีก

ซึ่งธุรกิจบริการในปัจจุบัน มีทั้งแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยธุรกิจที่เป็นแบบออฟไลน์คือธุรกิจที่เราต้องเดินทางไปหาบริการนั้น ๆ แต่แบบออนไลน์คือบริการเดินทางมาหาเราเอง

ทำความรู้จักกับธุรกิจ “บริการ”

ประเภทของธุรกิจบริการ

1. การให้บริการด้านการสื่อสารคมนาคม
2. การให้บริการด้านการศึกษา
3. การให้บริการด้านการจัดจำหน่าย
4. การให้บริการด้านการเงิน
5. การให้บริการด้านการท่องเที่ยว
6. การให้บริการด้านขนส่ง
7. การให้บริการด้านสุขภาพ
8. การให้บริการด้านนันทนาการและความบันเทิง

ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจอื่นอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างธุรกิจบริการกับธุรกิจอื่นคือ ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ลูกค้ามีส่วนร่วมในการใช้บริการนั้น ๆ ร่วมกันกับผู้ให้บริการด้วย และการให้บริการบางประเภทหากลูกค้ามีการตอบสนองการบริการเป็นอย่างดี ก็จะยิ่งสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในบริการนั้น ๆ ได้มากขึ้นอย่างการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การล่องแก่ง ล่องเรือแคนู การไปฟิตเนสออกกำลังกาย เล่นโยคะ เป็นต้น ความแตกต่างจากธุรกิจอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ ธุรกิจการบริการเป็นธุรกิจที่จะรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพราะการให้บริการจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดไม่สามารถที่จะตามไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อการให้บริการที่ผ่านไปแล้วได้

ทำความรู้จักกับธุรกิจ “บริการ”

ธุรกิจบริการจะต้องมีการวางแผนการทำการตลาดอย่างไร

ลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของธุรกิจบริการก็คือ เป็นธุรกิจที่จำเป็นที่จะต้องมีลูกค้าหรือผู้บริโภคมาใช้บริการ การให้บริการจึงจะเกิดขึ้นได้ ไม่เหมือนกับสินค้าที่จับต้องได้ที่อาจจะทำสต๊อกสินค้าเก็บเอาไว้ก่อนได้เพื่อรอคนมาซื้อ และเนื่องจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ไม่มีตัวตนให้จับต้องได้นี่เอง ทำให้กลยุทธ์การทำการตลาดก็มีจำเป็นที่จะต้องแตกต่างออกไปจากธุรกิจประเภทอื่น ตามแต่ประเภทของการให้บริการนั้น ๆ ด้วย อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับธุรกิจบริการบางประเภทก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและบริการ ซึ่งถ้าหากผู้ให้บริการให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาเข้ารับบริการได้ ก็จะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงแต่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกเท่านั้น แต่ลูกค้ายังเต็มใจแนะนำคนอื่น ๆ ให้มาใช้บริการอีกด้วย

ทำธุรกิจบริการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วิธีที่จะช่วยให้คุณต่อยอดสร้างความร่ำรวยจากธุรกิจบริการก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีอย่างเช่น

1. การมองหาตลาดใหม่ในการธุรกิจด้วยการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่ทำอยู่

2. ยังคงยึดตลาดเก่าแต่เพิ่มความหลากหลายในการให้บริการรูปแบบเดิมให้มากขึ้น

3. ยังคงยึดตลาดเดิม บริการแบบเดิม แต่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการต่อยอดทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม         

4. หาตลาดใหม่และเพิ่มรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของตลาดนั้น ๆ

ธุรกิจบริการจะประสบความสำเร็จและสร้างความร่ำรวยให้กับคุณได้นั้น ส่วนหนึ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งถ้าคุณมีเวลา มีเงินลงทุนในการทำธุรกิจ และมั่นใจว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำธุรกิจบริการที่เหมาะกับตัวคุณ คุณก็สามารถที่จะลงมือทำธุรกิจบริการได้เลย

และนี้คือธุรกิจบริการและแนวทางการทำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจอีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจไม่แพ้ธุรกิจอื่นเลย ที่สำคัญเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างมากมายอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังวางแผนในการทำธุรกิจบริการอยู่ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นตัวช่วยในการวางแผนทำธุรกิจบริการนะคะ

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพให้ฟิตอยู่ตลอดเวลาไปกับโครตจะฟิต หรืออ่านบทความของเว็บไซต์เราได้เพียง คลิก